Loading...

(Just one moment)

Backgroound Image

Powitanie gości przez Zespół muzyczny NIVA

Aby muzyka docierała w równym stopniu do wszystkich gości, tą "akustyczną" część naszego grania nagłaśniamy specjalnie do tego celu ustawionym sprzętem oraz wykorzystując akustyczny zestaw perkusyjny.

Zdajemy sobie sprawę, że czas gdy goście przyjeżdżają z kościoła po uroczystości jest szczególnie ważny z punktu widzenia wprowadzenia atmosfery dobrej zabawy i luzu, gdyż goście często są zmęczeni po kilkugodzinnej podróży z odległych miejsc w Polsce lub nawet zagranicą.